Enhedsleder (afdelingssygeplejerske) søges til Sundhedsenheden i [xxxxx] Område Øst

København Ø

[xxxxx] Område Øst, Sundhedsenheden, søger en dedikeret afdelingssygeplejerske (enhedsleder) med klinisk erfaring og lyst til ledelse.

Om stillingen
Vores kommende kollega vil blive er en del af det sundhedsfaglige ledelsesteam, der består af en ledende overlæge, en enhedschef (ledende oversygeplejerske) og to enhedsledere (afdelingssygeplejersker).

Stillingen vil være en kombineret stilling, der rummer både ledelse og klinisk arbejde. Vores kommende kollega skal derfor kunne balancere mellem at lede og administrere samt at deltage aktivt i den daglige kliniske hverdag med patienterne. Den tidsmæssige fordeling mellem rollerne varierer.

Sundhedsenheden har ansvar for medicinhåndtering, lægelig misbrugs- og substitutionsbehandling og udredning og behandling af somatiske og psykiatriske sygdomme.

I Sundhedsenheden er der bl.a. ansat læger, sygeplejersker, lægesekretærer og psykiater.

Sundhedsenheden Område Øst varetager sundhedsbetjeningen af alle indsatte i [xxxxx] fængsler og arrester øst for Storebælt.

Vores kommende kollega vil blive nærmeste leder for sygeplejersker og sekretærer på flere matrikler, der er geografisk spredt på Sjælland, hvorfor der kan forventes at være rejsetid i stillingen.

For nuværende er base for stillingen Horserød Fængsel og Jyderup Fængsel.

Dine kvalifikationer
Vi forventer, at

  • du har dansk autorisation som sygeplejerske,
  • du har klinisk erfaring, gerne fra psykiatri eller almen praksis
  • du har lyst til og erfaring med såvel faglig ledelse som personaleledelse og -administration.
  • du har kørekort til personbil.

Vi søger kandidaten, der har gode relationelle og kommunikative kompetencer og en ledelsesstil præget af imødekommenhed og lydhørhed. Du ser det som en naturlig del af arbejdet at skabe trivsel blandt personalet i Sundhedsenheden og et godt samarbejde med institutionerne og andre relevante parter. Du skal have gennemslagskraft og formå, i kraft af din faglige og personlige integritet, at skabe bred opbakning til nye forslag og ideer. Du skal være faglig stærk og effektivitet og handlekraft er værdsat.

Dine hovedopgaver
Daglig ledelse: Ansvarlig for planlægning og koordinering af personalets arbejdstider, herunder vagtplanlægning og ferieplanlægning og MUS samtaler

Administration: Håndterer administrative opgaver såsom indkøb af udstyr og medicin, og sikrer overholdelse af relevante lovgivninger og regler.

Drift: Sikre driften på sygeplejeklinikkerne sker i overensstemmelse med Sundhedsenhedens interne retningslinjer samt gældende faglige standarder.

Klinisk arbejde: Deltager aktivt i den direkte pleje og behandling af patienter.

Samarbejde: Sikre et godt samarbejde med institutionerne, eksterne aktører, øvrig ledelse samt personale

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomsten samt cirkulære om organisationsaftale for sygeplejersker i staten. Du bliver lønindplaceret som afdelingssygeplejerske med mulighed for forhandling af individuelle løntillæg.

Stillingen er uden højeste arbejdstid, men den ugentlige arbejdstid vil være 37 timer i gennemsnit.

Ansættelsesområdet er [xxxxx].

Arbejdsstedet er Sundhedsenheden i Område Øst, hvorfor du kan forvente at skulle dække de institutioner, der hører hertil.

Dit primære udgangspunkt er:

Horserød Fængsel og Jyderup Fængsel. Du må yderligere forvente at have opgaver, herunder ledelse og mødevirksomhed på forskellige matrikler under Område Øst.

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest onsdag den 26. juni 2024 kl. 08.00.

Jobsamtaler forventes afholdt i uge 26.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at [xxxxx] må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser.

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelsen, ligesom at du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem din ansættelse.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil høre mere om stillingen, eller har du spørgsmål, kan du kontakte ledende oversygeplejerske Lars Hemdorff[xxxxx]

Om [xxxxx], Område Øst
Område Øst er en sammenlægning af to tidligere områder: Område Hovedstaden og Område Sjælland, der ud over vores Områdekontor Øst består af:

Otte institutioner fordelt på hele Sjælland inkl. Bornholm og Færøerne.

De otte institutioner har to åbne fængsler, 17 arrester, to lukkede fængsler, unge[xxxxx], to Fodlænkeafdelinger (Intensiv Overvågning), syv KIF afdelinger og et udlændingecenter og et udrejsecenter.

I alt ca. 2000 ansatte.

For yderligere information om [xxxxx] henvises til hjemmesiden www.[xxxxx].dk


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Sygeplejerske", og befinder sig i kategorien "Sundhed og forskning".

Arbejdsstedet er beliggende i København Ø.

Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
  • Sygeplejerske
  • København Ø
  • Onsdag den 26. juni 2024